Website tentang informasi Teknologi Terbaru Mengenai Review Smartphone Beserta Spesifikasi dan Harga HP

Menampilkan: 11 - 20 dari 42 HASIL
Agama

Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal   Biografi Singkat Imam Ahmad • Nama asli • Ahmad bin Muhammad bin Hambal • Keturunan Arab, lahir di Kota Salam, Baghdad tahun 164 H • Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Nizar bin Ma’ad bin Adnan • Pengembaraan Ilmu • Belajar Fiqh pada ahli ra’y, diantaranya Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) …

Agama

Sebab – Sebab Talaq

Sebab – Sebab Talaq Thalaq dengan sebab tidak mampu Para ulama telah sepakat bahwa nafkah istri wajib diberikan suaminya. Mereka telah sepakat pula bahwa apabila suami tidak mampu membelanjai istrinya, sedang istri rela tinggal bersamanya, maka tidak ada thalaq dan tidak ada fasakh selama istri rela yang demikian. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila dalam …

SIFAT WAJIB DAN MUSTAHIL ALLAH
Agama

SIFAT WAJIB DAN MUSTAHIL ALLAH

SIFAT WAJIB DAN MUSTAHIL ALLAH Sifat wajib dan mustahil bagi Allah wajib diketahui oleh semua umat muslim yang mempunyai pikiran sehat, dewasa serta mempercayai keberadaan Allah beserta semua kesempurnaan yang dimilikinya. Sebenarnya, sifat wajib Allah tak terhitung banyaknya. Akan tetapi para ulama menafsirkan sifat wajib dan mustahil Allah yang wajib kita ketahui berjumlah 20. Sifat-sifat …

RUKUN ISLAM
Agama

RUKUN ISLAM

RUKUN ISLAM   Rukun Islam adalah kewajiban pokok paling mendasar yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim dan tidak boleh ditinggalkan. Rukun Islam ini meliputi 5 perkara yaitu : Mengucapkan dua kalimat syahadat dan menerima bahwa Allah SWT itu Esa dan Nabi Muhammad SAW itu rasul Allah. Menunaikan salat lima kali sehari. Mengeluarkan zakat. Berpuasa pada …

Rukun Iman dan Penjelasannya
Agama

Rukun Iman dan Penjelasannya

Rukun Iman dan Penjelasannya 1. Beriman kepada ALLAH SWT Kita harus percaya dan yakin bahwa allah adalah tuhan pencipta, penguasa, pengatur, segala keadaan yang ada di alam semesta dan isinya.. Kita juga harus mengimani uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta’ala artinya Allah adalah Ilaah (sembahan) Yang hak, sedang segala sembahan selain-Nya adalah batil. Keimanan kita kepada …

3 Keutamaan Bulan Dzulhijjah
Agama

3 Keutamaan Bulan Dzulhijjah

3 Keutamaan Bulan Dzulhijjah Disyariatkan pada hari-hari tersebut bertakbir di setiap waktu, baik itu siang maupun malam, terutama ketika selesai shalat berjama’ah di masjid. Takbir ini dimulai sejak Shubuh hari Arafah (9 Dzulhijjah) bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, sedang bagi jama’ah haji sejak Zhuhur hari penyembelihan (10 Dzulhijjah). Adapun akhir hari bertakbir adalah pada …

Tiada balasan " HAJJI MABRUR " kecuali SYURGA
Agama

Tiada balasan ” HAJJI MABRUR ” kecuali SYURGA

Tiada balasan ” HAJJI MABRUR ” kecuali SYURGA   Belum lama ini kita berjumpa dengan bulan Dzulhijjah dimana Allah telah memerintahkan seluruh umat Islam yang mampu untuk melakukan Ibadah haji. Ibadah yang termasuk rukun Islam ke-5 ini adalah salah satu dari kewajiban agung yang Allah berikan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa umat Islam yang menjalankannya. …

Kisah "ASHABUL KAHFI"
Agama

Kisah “ASHABUL KAHFI”

Kisah “ASHABUL KAHFI” KISAH 7 PEMUDA TIDUR DALAM GUA SELAMA 309 TAHUN Kahf Ahlil Kahf terletak kira-kira 7km dari pusat Kota Amman, Jordan. Kawasan ini suatu ketika dulu dikenali dengan Ar-Raqim karena terdapat kesan tapak arkeologi yang bernama Khirbet Ar-Raqim di kawasan tersebut. Perkataan Ar-Raqim juga disebut di dalam Al-Quran dan Ahli Tafsir menafsirkan Ar-Raqim …

pengertian Agama Islam secara etimologi
Agama

pengertian Agama Islam secara etimologi

pengertian Agama Islam secara etimologi Agama : ialah undang-undang, peraturan (syariat) yang diputuskan oleh Allah untuk manusia, biar ia memperoleh kesejahteraan lahir batin dan kebahagiaan dunia akhirat. Islam : ialah tunduk dan patuh lahir batin kepada apa yang sudah oleh Nabi Muhammad saw, dari Allah. Makara agama islam ialah “ Agama Allah yang diturunkan kepada …