SIFAT WAJIB DAN MUSTAHIL ALLAH

SIFAT WAJIB DAN MUSTAHIL ALLAH

SIFAT WAJIB DAN MUSTAHIL ALLAH
SIFAT WAJIB DAN MUSTAHIL ALLAH

Sifat wajib dan mustahil bagi Allah wajib diketahui oleh semua umat muslim yang mempunyai pikiran sehat, dewasa serta mempercayai keberadaan Allah beserta semua kesempurnaan yang dimilikinya. Sebenarnya, sifat wajib Allah tak terhitung banyaknya. Akan tetapi para ulama menafsirkan sifat wajib dan mustahil Allah yang wajib kita ketahui berjumlah 20.
Sifat-sifat tersebut antara lain:

a. SIFAT WAJIB BAGI ALLAH

Sifat Wajib
Tulisan Arab
Maksud
Wujud
ﻭﺟﻮﺩ
Ada
Qidam
ﻗﺪﻡ
Terdahulu
Baqa
ﺑﻘﺎﺀ
Kekal
Mukhalafatuhu lilhawadis
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Berbeda dengan makhluk-Nya
Qiyamuhu binafsih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
Berdiri sendiri
Wahdaniyat
ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ
Esa (satu)
Qudrat
ﻗﺪﺭﺓ
Kuasa
Iradat
ﺇﺭﺍﺩﺓ
Berkehendak (berkemauan)
Ilmu
ﻋﻠﻢ
Mengetahui
Hayat
ﺣﻴﺎﺓ
Hidup
Sam’un
ﺳﻤﻊ
Mendengar
Basar
ﺑﺼﺮ
Melihat
Kalam
ﻛﻼ ﻡ
Berbicara
Kaunuhu qaadiran
ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ
Keadaan-Nya yang berkuasa
Kaunuhu muriidan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan
Kaunuhu ‘aliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ
Keadaan-Nya yang mengetahui
Kaunuhu hayyan
ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ
Keadaan-Nya yang hidup
Kaunuhu sami’an
ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ
Keadaan-Nya yang mendengar
Kaunuhu bashiiran
ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ
Keadaan-Nya yang melihat
Kaunuhu mutakalliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ
Keadaan-Nya yang berbicara

b. SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH

Sifat
Sifat Mustahil
Tulisan Arab
Maksud
Nafsiah
Adam
ﻋﺪﻡ
Tiada
Salbiah
Huduts
ﺣﺪﻭﺙ
Baru
Salbiah
Fana
ﻓﻨﺎﺀ
Berubah-ubah (akan binasa)
Salbiah
Mumathalatuhu lilhawadith
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Menyerupai sesuatu
Salbiah
Qiamuhu bighairih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ
Berdiri-Nya dengan yang lain
Salbiah
Ta’addud
ﺗﻌﺪﺩ
Lebih dari satu (berbilang)
Ma’ani
Ajzun
ﻋﺟﺰ
Lemah
Ma’ani
Karahah
ﻛﺮﺍﻫﻪ
Tidak berkemauan (terpaksa)
Ma’ani
Jahlun
ﺟﻬﻞ
Bodoh
Ma’ani
Al-Maut
ﺍﻟﻤﻮﺕ
Mati
Ma’ani
Sami
ﺍﻟﺻمم
Tuli
Ma’ani
Al-Umyu
ﺍﻟﻌﻤﻲ
Buta
Ma’ani
Al-Bukmu
ﺍﻟﺑﻜﻢ
Bisu
Ma’nawiyah
Kaunuhu ajizan
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ
Keadaan-Nya yang lemah
Ma’nawiyah
Kaunuhu mukrahan
ﻛﻮﻧﻪ مكرها
Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
Ma’nawiyah
Kaunuhu jahilan
ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ
Keadaan-Nya yang bodoh
Ma’nawiyah
Kaunuhu mayitan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ
Keadaan-Nya yang mati
Ma’nawiyah
Kaunuhu ashamma
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ
Keadaan-Nya yang tuli
Ma’nawiyah
Kaunuhu a’maa
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ
Keadaan-Nya yang buta
Ma’nawiyah
Kaunuhu abkam
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ
Keadaan-Nya yang bisu

Baca Juga: